TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

16/11/2022 75

Nhiệm vụ cụ thể:
Là đầu mối tiếp nhận và gửi đi công văn, giấy tờ của công ty. Có nhiệm vụ chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết khi cần thiết hoặc có yêu cầu.
- Phối hợp với trưởng phòng trong công tác tuyển dụng.
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

16/11/2022 52

Mô tả công việc:
  • Đảm bảo mục tiêu doanh thu: giới thiệu sản phẩm, nắm bắt nhu cầu của khách hàng.Phát triển data khách hàng từ nhiều nguồn,…
  • Tìm kiếm và thực hiện các hồ sơ thầu;
  • Tư vấn giải pháp và gửi báo giá cho khách hàng;
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ HÓA MÔI TRƯỜNG/VÔ CƠ

16/11/2022 43

Mô tả công việc:

  • Thực hiện các dự án nghiên cứu được giao: lập kế hoạch dự án, triển khai dự án, báo cáo dự án cho ban Giám đốc
  • Tiến hành hóa nghiệm, theo dõi hiệu suất của quá trình trong khâu sản xuất
  • Hỗ trợ sản xuất trong việc chuyển giao nghiên cứu vào thực tế
  • Tham gia xử lý các sự cố kỹ thuật, thuyết trình cho khách hàng
  • Đề xuất các phương án
0225.629.4294
messenger icon zalo icon